Rodinné domy Roztoky

V Roztokách u Prahy, poblíž přírodní rezervace Tiché údolí, byla realizována výstavba 12 individuálně řešených rodinných domů se společnými architektonickými prvky, např. sklon střech, použité materiály, barevnost fasády. Celý soubor obytných domů tvoří spolu se širokou ulicí velice příjemný komunikační prostor s možností navazování bohatých sousedských vztahů.