Reference

Společnost Bláha s.r.o. vybudovala za dobu své existence celou řadu úspěšných developerských i ostatních stavebních projektů. Všechny naše developerské projekty však pojí vhodně zvolená lokalita, jejiž podmínkou je dobrá dostupnost města a také kompletní občanská vybavenost. Naše obytné a rodinné domy se vyznačují také citlivou architekturou, která vhodně doplňuje stávající zástavbu, případně zapadá do okolní zeleně.

Snažíme se především vytvořit místo pro klidné a spokojené bydlení a dle našich úspěšně dokončených projektů se nám to daří.

Bydlení Na Panenské v Roztokách
Projekt zahrnuje výstavbu bytových domů, dvojdomů, rodinných řadových domů i domů samostatně stojících. Vyváženost zástavby a moderní funkcionalistická architektura je zárukou vytvoření příjemného prostředí pro bydlení v bezprostřední blízkosti hlavního města Prahy.
Projekt Bydlení Na Panenské je jedním z nejrozsáhlejších projektů bytové výstavby severozápadně od Prahy. Výstavba projektu je proto rozdělena do několika po sobě jdoucích etap.

  1. etapa výstavby – 44 bytových jednotek, 4 řadové domy a 8 dvojdomů již byla úspěšně dokončena.
  2. etapa výstavby – 21 řadových domů byla dokončena v roce 2019.
  3. etapa výstavby – 8 bytových domů s 144 bytovými jednotkami a 7 nebytovými jednotkami byla dokončena v roce 2021.

Byty Roztoky
Projekt tří obytných domů byl vybudován v Roztokách u Prahy v Přemyslovské ulici.
Každý z domů má čtyři nadzemními podlaží a suterén s garážemi a sklepními kójemi. Ojedinělost celé stavby byla dána především členitostí fasády a vhodného zasazení do okolního terénu. Každý dům má dva vchody s výtahem. K dispozice zde byly byty od jednopokojových garsoniér až po 4+KK.

Rodinné domy Roztoky
V Roztokách u Prahy, poblíž přírodní rezervace Tiché údolí, byla realizována výstavba 12 individuálně řešených rodinných domů se společnými architektonickými prvky, např. sklon střech, použité materiály, barevnost fasády. Celý soubor obytných domů tvoří spolu se širokou ulicí velice příjemný komunikační prostor s možností navazování bohatých sousedských vztahů.

Rodinné domy Velké Přílepy
Nedaleko Roztok, severozápadně od Prahy se nachází obec Velké Přílepy. Co do občanské vybavenosti se Velké Přílepy hravě vyrovnají městským částem na okraji Prahy. Dopravní spojení s metropolí je zajištěno autobusy MHD ke stanici metra Dejvická. Odtud se už každý snadno dostane do centra nebo jiných částí Prahy.
Obytný soubor řadových i samostatných rodinných domů vyrostl na svahu na jižním okraji obce. Celá lokalita poskytuje svým majitelům zdravé a klidné bydlení v zeleni. V blízkosti zástavby jsou rozsáhlé višňové sady a les.
Naše společnost zde ve třech etapách vybudovala rozsáhlý komplex řadových a samostatných rodinných domů.

Sídlo společnosti Bláha s.r.o.
Nedaleko Roztok, severozápadně od Prahy se nachází obec Velké Přílepy. Co do občanské vybavenosti se Velké Přílepy hravě vyrovnají městským částem na okraji Prahy. Dopravní spojení s metropolí je zajištěno autobusy MHD ke stanici metra Dejvická. Odtud se už každý snadno dostane do centra nebo jiných částí Prahy.
Obytný soubor řadových i samostatných rodinných domů vyrostl na svahu na jižním okraji obce. Celá lokalita poskytuje svým majitelům zdravé a klidné bydlení v zeleni. V blízkosti zástavby jsou rozsáhlé višňové sady a les.
Naše společnost zde ve třech etapách vybudovala rozsáhlý komplex řadových a samostatných rodinných domů.

Řadové rodinné domy Hradec Králové – Věkoše
V klidné okrajové lokalitě Hradce králové byl postaven soubor 24 řadových rodinných domů. Rytmus jednopodlažních obytných částí je střídán prvkem přízemních garáží. Obytné bloky jsou délkově přizpůsobeny zvlněné západní hranici pozemku. Přístupové komunikace polosoukromého charakteru tvořené pojízdným chodníkem a pásem zeleně šíře jsou situovány ze severní strany. Z nich jsou přímo přístupné vchody do jednotlivých domů. Obytné zahrady jsou orientovány na slunnou jižní stranu. Nejvýraznějším prvkem je prostorná obývací část, v níž je umístěno točité schodiště do 2. nadpodlaží domu.

Rodinné domy Vejprnice
Ojedinělý projekt výstavby 16 rodinných domů na jižním svahu v ulici Na chrastech v obci Vejprnice ležící 7 km západně od Plzně.
V obci je škola, školka a veškerá občanská vybavenost, včetně pravidelného autobusového spojení.
Do centra Plzně se dostanete za necelých 12 minut.
Projekt je situován do existující zástavby a nabízí klidné bydlení s výhledem do zeleně.

Sportoviště Brandýsek
V obci Brandýsek, která se nachází nedaleko od Kladna, bylo postaveno zázemí pro sportoviště. Jsou zde umístěny 4 šatny, které mají samostatné sprchy, sociální zařízení, dále klubovna, kuchyňka a další obslužné místnosti jako např. prádelna, kotelna, sušárna.

Finanční úřad Praha
Budova finančního úřadu je ze sedmdesátých let. Byla provedena zcela zásadní přestavba a to jak z vnějšku tak i uvnitř budovy. Celá přestavba probíhala za částečně omezeného provozu. Byly zrekonstruovány schodiště, výtahy, kanceláře, zasedací místnost. Byla zpřístupněna vyhlídková terasa, ze které je výhled na celou historickou část Prahy. V podzemí byl vybudován rozsáhlý archiv s pojezdovými regály a garážové stání. V přízemí byla zřízena nová podatelna a pokladna, která v maximální míře vyhovuje všem požadavkům ze strany investora.

MŠ Jablíčko
Nový objekt MŠ Jablíčko navýšil kapacitu dětí v předškolním vzdělávání o dalších 50 míst.