Řadové rodinné domy Hradec Králové – Věkoše

V klidné okrajové lokalitě Hradce králové byl postaven soubor 24 řadových rodinných domů. Rytmus jednopodlažních obytných částí je střídán prvkem přízemních garáží. Obytné bloky jsou délkově přizpůsobeny zvlněné západní hranici pozemku. Přístupové komunikace polosoukromého charakteru tvořené pojízdným chodníkem a pásem zeleně šíře jsou situovány ze severní strany. Z nich jsou přímo přístupné vchody do jednotlivých domů. Obytné zahrady jsou orientovány na slunnou jižní stranu. Nejvýraznějším prvkem je prostorná obývací část, v níž je umístěno točité schodiště do 2. nadpodlaží domu.