Pracovní příležitosti

Aktuální nabídka pracovních příležitostí
Naše společnost vítá spolehlivé a loajální zaměstnance.

Hlavním cílem společnosti BLÁHA s.r.o. v personální oblasti je vytvořit stabilní tým zkušených pracovníků, kteří by kvalitou a produktivitou své práce zabezpečili vysokou konkurenceschopnost společnosti na trhu.

Proto se v oblasti péče o zaměstnance orientujeme na vytvoření podmínek příznivých pro profesionální i osobní rozvoj zaměstnanců. Klademe velký důraz na soustavné vzdělávání a zvyšování odborné úrovně svých zaměstnanců a zajišťujeme pro ně moderní technické vybavení. Společnost buduje kvalitní informační systém včetně systému pružného odměňování. Pečlivě vytváří prostředí jistoty a oboustranné spolehlivosti s důrazem na respekt individuálních schopností a profesionálních dovedností a snaží se zajistit svým zaměstnancům kvalitní a stabilní pracovní prostředí, které je dobrou výchozí pozicí pro dosažení dobrých výsledků společnosti.

V sídle, které společnost vybudovala ve Velkých Přílepech, našli zaměstnanci příjemné a estetické pracovní prostředí s moderními kancelářemi, dobře vybavenými dílnami a sklady včetně šaten a sociálního zařízení.

Firma pořádá pravidelná sportovní a společenská setkání se zaměstnanci a jejich rodinnými příslušníky.