Podporujeme

Pomáháme tam, kde je to potřeba

Ve vedení společnosti Bláha s.r.o. jsme si vědomi pomoci, kterou můžeme poskytnout finančními prostředky v oblastech, kde je to potřeba.

Svou pozornost zaměřujeme na místní spolky, občanská sdružení, sportovní kluby podporující volnočasové aktivity, zejména dětí.

Naše společnost nezůstává lhostejná k živelným pohromám, které postihly jak naší republiku tak i jiné země.